[Άποψη του μονοπατιού Χώρα- Μουντάδο/ the footpath leading from Chora to Mountado settlement]
Λήψη/ taken: 23/01/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου