Ανεμώνα/ Anemone

Λήψη/ taken: 13/01/2010 I.Π.
Ο Τσικνιάς/ Tsiknias mountain

Λήψη/ taken: 13/01/2010 I.Π.
Aγροτικό τοπίο στον Τσικνιά
Rural landscape at Tsiknias

Λήψη/ taken: 13/01/2010 I.Π.Εξωκκλήσι στον Τσικνιά
Chapel at Tsiknias

Λήψη/ taken: 13/01/2010 I.Π.
Aγροικία στον Τσικνιά
Rural building at Tsiknias

Λήψη/ taken: 13/01/2010 I.Π.
Αντάρα/ Μizzle

Λήψη/ taken: 12/01/2010 I.Π.