Πορτάκι περιστεριώνα στο Αγάπι
Door of a pigeonhouse near Agapi

Λήψη/ taken: 24/08/2009 Ι.Π.
Περιστεριώνας στο Αγάπι
Pigeonhouse near Agapi

Λήψη/ taken: 24/08/2009 Ι.Π.

Συμπλεγμα τριών περιστεριώνων στο Αγάπι
A complex of three pigeonhouses near Agapi village

Λήψη/ taken: 24/08/2009 Ι.Π.

Περιστεριώνας στο Αγάπι
Pigeonhouse near Agapi

Λήψη/ taken: 24/08/2009 Ι.Π.
Η λαγκαδιά της Γρίζας στο Αγάπι
The ravine of Griza near Agapi village

Λήψη/ taken: 24/08/2009 Ι.Π.
Η θεά απ'το Κεχροούνι/ View from Kechrovouni

Λήψη/ taken: 23/08/2009 Ι.Π.

Λήψη/ taken: 07/08/2009 I.Π.
Κώμη/ Komi

Λήψη/ taken: 06/08/2009 I.Π.
Ηλιοβασίλεμα με θέα το Ξώμπουργο και τον Τριπόταμο
Sunset with a view on Xoborgo and Tripotamos

Λήψη/ taken: 27/07/2009 Γ.Σ.Α.