Λεπτομέρεια σκάλας στον Αρνάδο
Detail of a staircase in Arnados settlement

Λήψη/ taken: 16/03/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου