Τριπλή τοξωτή καμάρα στο χωριό Στενή
Triple arched passage in Steni village

Λήψη/ taken: 19/03/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου