Λεπτομέρεια μονοπατιού στο Σμαρδάκιο
Detail of a footpath at Smardakio

Λήψη/ taken: 25/04/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου