Άνθος φασκoμηλιάς/ Salvia officinalis

Λήψη/taken: 20/04/2009 Ι.Π.


http://en.wikipedia.org/wiki/Common_sage

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου