Πηγή στο μονοπάτι Ποταμιά- Σάντα Μαργαρίτα
Fountain at the footpath leading from Potamia to Santa Margarita

Λήψη/ taken: 01/05/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου