Τοπίο στην κοιλάδα της Τραγαίας στην κεντρική Νάξο
Landscape at the valey of Tragea at central Naxos

Λήψη/taken: 05/05/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου