Δουλεύοντας το βοτσαλωτό- Ιωσήφ Λιζάρδης (Άετοφωλιά- της Κόρης ο Πύργος)
Working on the pebble stone floor- Josef Lizardis (Aetofolia- Koris Pyrgos)

Λήψη/ taken: 25/05/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου