Περιηγήσεις: Ορεινή Κορινθία

Βόλτα για τσάι στην ορεινή Κορινθία
Looking for wild tea on the Korinthian mountains

Λήψη/ taken: 27/06/2009 I.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου