Πορτάκι περιστεριώνα στο Αγάπι
Door of a pigeonhouse near Agapi

Λήψη/ taken: 24/08/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου