Η λαγκαδιά της Γρίζας στο Αγάπι
The ravine of Griza near Agapi village

Λήψη/ taken: 24/08/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου