Περιηγήσεις: Πήλιο
Cantharellus cibarius

Craterellus cornucopioides

Ramaria sp.

Amanita pantherina

Λήψη/ taken: 26/09/2009 I.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου