Περιηγήσεις: Xίος

Ο μεσαιωνικός οικισμός του Ανάβατου
The medieval sellement of Anavatos

Λήψη/ taken: 09/09/2009 Γ.Σ.A.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου