Πηγή στον Κουμελά
Fountain at Koumelas

Λήψη/ taken: 13/11/2009 I.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου