Λεπτομέρεια πόρτας στον Κρόκο
Detail of a door at Krokos

Λήψη/ taken: 16/12/09 I.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου