Λεπτομέρεια πήλινου διακοσμητικού στοιχείου στον Κρόκο
Detail of a terracotta decorative element at Krokos

Λήψη/ taken: 16/12/09 I.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου