Γρανιτικοί σχηματισμοί στον Πετριάδο
Grantite formations at Petriados

Λήψη/ taken: 04/12/09 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου