Αγροτικό τοπίο στη Μυρσίνη (Μουσουλού)
Rural landscape at Mirsini (Mousoulou)

Λήψη/taken: 24/12/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου