Ρέμα στους πρόποδες των Δυό Βουνών
Small river at the base of Dio Vouna

Λήψη/ taken: 05/12/09 Γ.Σ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου