Εγκαταλειμμένο σπίτι στον Ασπρο Γυαλό
Abandoned house at Aspros Υalos
Λήψη/ taken: 20/06/2010 Ι.Π

2 σχόλια: