κι ο χρόνος περνά...
and time passes by...

Λήψη/taken: 07/08/2010 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου