Λήψη/taken: 25/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 25/05/2010 I.Π.


Λήψη/taken: 25/05/2010 I.Π.


Λήψη/taken: 25/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 25/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 25/05/2010 I.Π.

Πηγή στο Φαλατάδο
Water source near Falatado

Λήψη/taken: 25/05/2010 I.Π.


Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π.


Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π.
Αγ.Γιώργιος και Αγ.Φανούριος Φαλατάδου

Λήψη/taken: 22/05/2010 Γ.Α.

Kαληνύχτα...
Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π.

Λήψη/taken: 22/05/2010 I.Π

Λήψη/taken: 11/05/2010 I.Π.