Αγροτικό τοπίο στην Παλαιοκλησιά
Rural landscape near Paleoklisia

Λήψη/ taken: 09/01/2011 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου