Δημοτικά έργα 'ανάπτυξης' στην Γρίζα (προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους!...)
'Development' works by local municipality at Griza (protected area of extreme natural beauty!...)

Λήψη/ taken: 27/02/2011 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου