Αγροτικό τοπίο στον Kαρελάδο
Rural landscape at Karelados area

Λήψη/ Taken: 10/12/2011 I.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου