Πρωινή αντάρα στην Λιβαδερή
Morning mist in Livaderi area near Falatado

Λήψη/ taken 03-11-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου