Μεσαιωνικό γεφύρι στον Καλουμενάδο
Medieval bridge near Kaloumenados

Λήψη/ taken: 17/04/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου