Αντικατοπτρισμοί στο γεφύρι του Καλουμενάδου
Reflections at the bridge of Kaloumenados

Λήψη/ taken: 17/04/2009 Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου