Ο υδατόπυργος δεύτερου νερόμυλου λίγο έξω απ΄το Φαλατάδο/ Τhe water tower of a second watermill outside Falatado

Και το κυρίως κτίσμα/ And the main building

Λήψη/taken: 24/12/2009 Γ.Σ.Α.- Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου