Η υδατοδεξαμενή νερόμυλου λίγο έξω απ΄το Φαλατάδο/ The water tank of a watermill outside Falatdo

Η είσοδος/ The entrance

Το εσωτερικό με διπλό βόλτο και την μυλόπετρα ακόμη στη θέση της/ Inside the watermill where we can see a double volt and the mill stone still in place

Λήψη/taken: 24/12/2009 Γ.Σ.Α.- Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου